Menü bezár
Keresés bezár

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A jelen tájékoztató célja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)[1] foglalt előírásoknak megfelelő tájékoztatás nyújtása a www.sugarnails.hu áruház látogatói és vásárlói, mint érintettek részére a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről.  A Webáruházban történő vásárlás feltételeire az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.

 

Tartalom

1. ADATKEZELŐ ADATAI

2. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK.

1 Webáruházban történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység.

2 adás-vételi szerződés teljesítése.

3.kiszállítás megszervezése.

4. fizetési tranzakció lebonyolítása.

5. Üzenetküldés

6. Elállás, szerződés felmondása.

7. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés

8. Panaszkezelés

9.Hírlevélküldés

10. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

4. ADATBIZTONSÁG.

5. EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK.

6. ADATKEZELÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAKON.

7. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

8. PANASZKEZELÉS.

 

1.     ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: SUGAR NAILS Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 38. fsz. .3

Cégjegyzékszám: 15-09-085586

Adószám: 26510468-2-15

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-24417857-00000000

Vállalkozás elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@sugarnails.hu

Képviseli: Budaházi Gergő

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 20 469 8632

E-mail: ugyfelszolgalat@sugarnails.hu

Üzlet: 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 38. fsz. 3.

2.     TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 6.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató a www.sugarnails.hu webhelyről elérhető Webáruház használatával megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre érvényes.

Webáruházunk szolgáltatását és az adatkezelési tevékenységünket Magyarországról nyújtjuk.

Felhasználó/látogató jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki Webáruházunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy Vállalkozásunk

 • adatkezelési tevékenységét jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végzi;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel;
 • csak olyan személyes adatot kezel az általa meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszik arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tárolja az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;
 • minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállal az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért.

 

 

3.     ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK

 

1.      Webáruházban történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység

 

A Webáruházban történő megrendelés elküldésével az e célra rendszeresített űrlapon a webáruház vásárlói által önként megadott adatokat (név, telefonszám, e-mail, ország, város, irányítószám, város, cím, rendelés tartalma, fizetendő ár, megjegyzés, szállítási cím, számlázási adatok, választott szállítási és fizetési mód, érvényesített kupon kedvezmény) az alábbi célok elérése érdekében kezeljük.

 

 

 

2.1.             adás-vételi szerződés teljesítése

 

A Vásárló és az eladó között, mint távollévők között létrejött szerződés feltételeit az ÁSZF tartalmazzák. A felek azonosításához szükséges adatok kezelésén túl e-mailben küldünk tájékoztatást a megrendelés feldolgozásáról (kiszállításra átadásáról), továbbá a kapcsolati adatokon lehetőség van a megrendelés pontosítására, az ügyfélszolgálati tevékenység ellátására.

  

2.2.             kiszállítás megszervezése

 

A Vásárló neve és a szállítási cím, elérhetőség adatai továbbításra kerülnek a Futárszolgálat részére. Az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Kiszállítást végző partnerek adatai:

A MAGYAR POSTA ZRT.

Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010015
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Társadalombiztosítási törzsszám: 4035-8
Gazdasági kamarai azonosítószám: 125408
Számlavezető pénzintézet neve: TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.


Székhely: 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.

e-mail: info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Telefon: +36 1 802 0265
Mobil: +36 20 890-0660

 

2.3.             fizetési tranzakció lebonyolítása

 

A Webáruházban történő vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van online fizetést teljesíteni a BARION Paayment Zrt. szolgáltató oldalán. Az online pénzügyi szolgáltató oldalára történő átirányítás során továbbítjuk a tranzakció lebonyolításához szükséges adatokat (kosár tartalma, név, rendelés azonosítója).

 

Pénzügyi szolgáltató adatai:

BARION Payment Zrt.

 

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Adószám: 25353192243

Cégjegyzékszám: 01 10 048552

Helpdesk: +36 1 464 70 99

 

 

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön, ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges. Fenti adatok szükségesek az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

 

AZ Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk.

 

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződésből eredő polgári jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig kezeljük.

 

2.     Üzenetküldés

 

A Webáruházban történő böngészés során Önnek lehetősége van a vásárlási feltételekkel, kiszállítással, árakkal, garanciális/termékszavatossági feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, panaszait, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, vagy észrevételeit e-mailben megküldeni részünkre. Az Ön által megadott adatokat (név, e-mail cím, tárgy) levelezőrendszerünkben kezeljük az adatkezelési cél elérésének idejéig. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, tekintettel arra, hogy az üzenetküldés a szerződés előkészítésével, vagy annak teljesítésével kapcsolatos egyeztetéshez szükséges.

 

3.     Elállás, szerződés felmondása

 

A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, termékadatok), az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítését követő 3 évig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettség teljesítése, mely előírja számunkra az elállási jog biztosítását[2]. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó.

 

4.     Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés

 

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás igénybe vétele esetén kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 5 évig megőrizni.

 

5.     Panaszkezelés

 

Amennyiben panasza van, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk.

 

6.     Hírlevélküldés

 

Hírlevélküldés szolgáltatásunkra történő feliratkozásával lehetősége van arra, hogy értesüljön legfrissebb akcióinkról, híreinkről. Ehhez az Ön kifejezett, egyértelmű hozzájárulása alapján – melyet a hírlevélre történő feliratkozást megelőzően az e célra rendszeresített jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg számunkra – kezeljük az e-mail címét, melyet a hírlevél fogadásához megad számunkra. Ezen célból kezelt e-mail címét a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Kérjük, hogy amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni, a hírlevélben szereplő leiratkozási linken vonja vissza hozzájárulását.

7.     Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

 

Webáruházunkban történő vásárlásáról minden esetben számlát állítunk ki, melynek adatait (név, cím illetve vállalkozások esetében adószám) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján). A számla adatait vállalkozásunk adózási és könyvviteli feladatait ellátó szolgáltató részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

 

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

 

4.     ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

 

A böngészés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén kezeljük, az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk biztosítja. A számlaadatokat számlázórendszerünkben tároljuk. Valamennyi általunk kezelt adathoz a Webáruház üzemeltetésében álló munkavállalók férhetnek hozzá, és az egyes pontokban foglalt adattovábbításon kívül harmadik fél számára nem továbbítunk adatot.

 

A kiszállítást végző partnerek, valamint a pénzügyi szolgáltatók adatkezelési tevékenységéért ezen szolgáltatók saját maguk vállalnak felelősséget.

 

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Webáruházban bonyolított tranzakciók során megadott adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

 

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

 

5.     EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

Valamennyi webhelyhez hasonlóan mi is kíváncsiak vagyunk az oldalunk látogatottsági adataira, illetve szeretnénk a látogatóinknak releváns ajánlathoz használni a Google Analytics és a Facebook sütijeit.

A Webáruház böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

 

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, kosár tartalma.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” adatainak megőrzése, a látogatók böngészési tevékenységének nyomon követése, remarketing tevékenység és látogatáselemzés

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a honlap első böngészése során megjelenő cookie sávban tud megadni a felhasználó.  Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges, ezen alapműködést biztosító sütik tárolásához az érintett hozzájárulása nem szükséges.

 

A Google Analytics rendszer a Webáruház látogatottsági adatait méri. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. Az adatokat a Google USA-ban található szerverén tárolja. Ennek a cookie-nak a használatával a Google jelentést készít a weboldal üzemeltetőjének a felhasználó böngészésével, aktivitásával kapcsolatosan. Erről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/.

 

Amennyiben a böngészőjében kikapcsolja a cookie-k tárolását, előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz megfelelően használható.

 

6.     ADATKEZELÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

 

Az adatkezelés célja: A Facebook.com, a Twitter.com és a Google+ oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak, illetve a terméknek a megosztása, illetve lájkolása.

 

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a közösségi oldalak szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a közösségi oldalak szolgáltatói hozzáférnek, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználják. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

7.     AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A GDPR előírásaival összhangban[3] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

 

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve használhatja az üzenetküldésre rendszeresített űrlapot.

 

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

 

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

 

Joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

 

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

 

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

8.     PANASZKEZELÉS

 

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Webáruházban feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mail megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

 

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

Jelen adatkezelési tájékoztatónk a weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató magyar illetve angol nyelven, továbbá a webáruházban Ön által választható idegennyelven megtekinthető a Weboldalunk Adatkezelési Tájékoztató menüpontjában. Vita esetén a magyar nyelvű adatkezelési tájékoztató szövege az irányadó.                                                                                         

                                                                                     

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

 

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

 

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

[2] 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

[3] 15-22. cikkek